Log ind   |  
Driftsinfo Minimer
Kontakt Minimer

GHT's Vandværk
Strandvej 55
4573 Højby

kontor@ghtvand.dk
Tlf. 59 30 55 95


Vandværket har åbent:
Daglig mellem 9.00 - 12.00
ONSDAG LUKKET

  Administration:
Annelise Hansen

kontor@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95
Driftsleder:
Kim Løcke
driftleder@ghtvand.dk
Tlf: 59 30 55 95

Forside Minimer

 14. juni: Så er takstbladet for forbrugsåret 2019/2020 kommet på hjemmesiden under medlems information. Takstbladet er gældenden for 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Takstbladet er godkendt af Odsherred Kommune den 29. maj 2019.

Aflæsning af vandmåler 2019 

Så er det igen ved at være tid til vi skal aflæse vandmåler hos vores forbruger, derfor er det vigtigt at vi kan komme til vandmåleren. Aflæsning vil forgå fra d. 1-30/6-2019

Der skal være klippet og ryddet, så vi kan komme til jeres målerbrønd. Der skal være fjernet blomster & krukker osv. der evt. måtte stå på målerbrønden.

Hvis der er forhindret adgang til vandmåleren, eller den ikke kan findes pga. manglede indklipning / fjernelse af div. ting i haven. Vi I på næste faktura her GHT`S vandværk, bliver pålagt et gebyr på ekstraordinær måleraflæsning på 1000,- excl. Moms (ifølge takstblad 2018/2019


4. april - Referatet fra det ekstraordinære medlemsmøde er nu lagt på hjemmesiden - under medlemsinformation

02/04-2019

Til beboerne på Greigavej & Holmevej

Vi GHT`s vandværk har konstateret et vandspild i dette område, har derfor planlagt at udskifte de rør der ligger i vejen.

Arbejdet vil blive op startet ca. d. 23/04-2019, det forventet at slutte i begyndelse af juni.
Der må forventes at vejen kan være spæret pga. gravearbejde, dette vil dog kun ske i tidsrummet 7-16 på hverdage.
Der vil også være perioder hvor der vil være lukket for vandet, når vi skal kobler over og ved evt. overgravninger af den gamle ledning.

Da vi skal helt ind til målerbrønden, og udskiftet det rør der forsyner jer med vand. Vil vi grave i jeres have/indkørsel, vi vil sørge for retablering men det må forventes at kunne ses i nogle måneder.

Der er nogle målerbrønde der i dag står over en meter fra vejen, de vil blive flyttet ud til skel mod vejen hvor vandforsyningen ligger. Det vil medføre at vi grave i haven/indkørsel, så brønden kan flyttes til de nye placering på jeres grund. Vi vil sørge for retablering efter os, men det må forventes at kunne ses i nogle måneder. 

Vi anbefaler at I flytte evt. buske og blomster omkring brønden, hvis disse skal bevares. Træer hvis grene hænger ind foran hvor vi skal arbejde, skære vi af så vi kan komme til. Vi erstatter ikke det beskadiget buske, hæk, træer osv.

Er der spørgsmål til dette, er I velkommen til at kontakte os i kontorets åbningstid eller på mail .


29. marts:
 Under medlems information er område med vejnavne nu opdateret, ligesom bestyrelsen er opdateret

GHT`s Vandværk påbegynder udskiftning af vandmåler i områderne 10 & 01 fra uge 8. Dette arbejde må forventes frem til udgangen af uge 22 2019

Der vil i forbindelse med målerudskiftningen blive lagt en aflæsningsseddel i jeres postkasse, med M3 tallet på jeres gamle måler. Der vil blive lagt en brugervejledning til jeres nye måler, denne kan endvidere findes her på vores hjemmeside. Vi kan ikke oplyse hver enkelt forbruger om hvornår vi kommer til jeres måler, kun at det bliver i denne periode.

Den nedtaget måler vil vi GHT`s Vandværk opbevare i 2 måneder, i den periode er der mulighed for at gøre indsigelse overfor det noterede M3 tal. Såfremt GHT`s vandværk ikke har hørt fra jer de 2 måneder vil de nedtaget vandmåler blive bortskaffe, og det noteret aflæsningstal vil blive betragtet som godkendt. Det er en god ide at I selv læser jeres vandmåler af inden vi kommer og skifter måleren, så har I et aflæsningstal der gerne skulle ligge tæt på det GHT`s vandværk aflæser vandmåleren til når vi udskifter den.

Det er vigtigt at I sørger for fri adgang til jeres målerbrønd så vores montør kan komme til. Såfremt der ikke er fri adgang til målerbrønden vil der på næste opkrævning være tillagt et gebyr på 1000,- + moms for hindret adgang til vandmåleren – jfr. GHT`s takstblad.

I bedes kontrollere om jeres ventiler kan lukke før vandmåleren, så vores montøren kan lukke for vandet når han skal udskifte vandmåleren. Vi gør opmærksom på, at det er jeres ansvar at sikre ventilerne virker i målerbrønden/installationen.

Hvis I kommer til huset og der ikke er noget vand, kan det være pga. vores montøren har efterladt ventilerne lukket i målerbrønden, hvis han har være i tvivl om der var nogle i huset. Derfor tjek dette og tjek om jeres naboer har vand inden I ringer til et vvs firma eller os om problemet. Vi lukker kun for ventilerne af sikkerhedshensyn til jeres hus.

GHT`s vandværk har indgået en aftale med Frits Jensen vvs, der vil udføre dette arbejde for os. 

Nu er det muligt at købe Kamstrup GEO display gennem GHT`s vandværk
Følg dit forbrug inden fra huset, lad dine lejer aflæse forbruget på en letter måde og mange andre fordele ved at opsætte det nye display fra Kamstrup A/S.

Her på hjemmesiden er det muligt at læse om det, klik på Kamstrup måler, klik på GEO display linket.
Hvad koster den 995,-, tjek for mere info under Kamstrup måler ved at klikke på det Kamstrup måler.

Lidt historie om GHT's Vandværk 

GHT´s vandværk startede med at levere vand i 1959 fra en boring beliggende på vandværksgrunden. 
I januar 1960 blev de første vedtægter godkendt og i 1961 blev selve GHT´s vandværk bygget.
Fra vandværket startede i januar 1960, med én boring og 47 andelshavere, er det løbende blevet større og større, således at der idag er 3091 andelshavere og 11 boringer. Ud af disse 11 boringer er de 9 aktive. 
Vandet fordeles via ca. 110 km hovedledninger og 30 km stikledninger.

I 2011/2012 gennemgik vandværket en omfattende renovering - således at vandværket i dag fremstår som et moderne værk.


SPRØJTEFRI HAVE - Vidste du...

at det har konsekvenser for dit drikkevand, når du bruger ukrudtsmidler i din have?

Klik for info


 
Copyright Rambøll Danmark A/S